Kurumsal

Bilgili Yapı 30 yıllık deneyimini günümüz çağdaş mimarisi ile birleştirerek, mimarinin en güzel örneklerini yansıtan sağlam, donanımlı ve güvenilir projeleri hayata geçirmiştir. Özünde insan ve doğa odaklı yaşamın bütünlüğünü koruyarak hayata değer katma prensibiyle kurulmuş olan Bilgili Yapı; kalite ve güveni harmanlayarak oluşturduğu projeleri başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşamaktadır.

Modern yaşamın gereksinimleri doğrultusunda dünyada gelişen teknolojiyi özümseyerek takip etmekte ve projelerini sürekli güncellemektedir. Bu anlamda geçmişten günümüze insanların hayalleri ile örtüşen, ihtiyaçlarına cevap verebilen özellikle İstanbul’un ruhuna ve şehrin dokusuna uygun kalıcı eserler üretmiş ve kentsel dönüşüme katkı sağlama konusunda çözüm odaklı bir tutum sergileyerek, sağlıklı ve yaşanılabilir yapılar  üretmeye devam etmektedir.

Bilgili Yapı  konut ve ticari projelerindeki tüm çalışmalarında uzmanlık ve bilginin önemini her zaman dikkate almıştır. Sizlere pratik çözümler sunarak; ihtiyaçlarınız, beklentileriniz ve memnuniyetleriniz doğrultusunda hareket etmekte olup, sizler için estetik çizgilerle tasarlanmış yapıları; dinamik, planlı ve uyumlu bir biçimde inşa etmektedir.

Yaşam alanlarını “Hayatın Yükselen Değerleri” olarak algılayan ve bu anlamda insan yaşamının huzurlu ve konforlu ortamlarda çok daha üretken ve mutlu sürdürülebildiğinin bilinci ile modern yapılar üreterek, size ve ailenize daha modern yaşam alanları sunmak için bize duyulan güvenden aldığımız enerjiyle halen devam eden ve tamamlanmış projelerini sizlerle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duymaktadır.

Müşteri Odaklıyız

Güvenliği, konforu, kaliteyi ve estetiği barındıran yapılar üretmek. Yeşilin ve doğanın olabildiğince korunduğu yaşam alanları inşa etmek. İnşa edilen  bu alanları kuşaklar boyu kullanacak müşterilerimizin, olabilecekleri en üst seviyede memnuniyetini sağlamak.

İş Ortaklarımızla
Güçlü İlişkiler Kuruyoruz

Dürüstlük, doğruluk ve güven üzerine kurulu, uzun dönemli çözüm ortaklıkları kurarak, karşılıklı kazancın gözetildiği, adil bir çalışma anlayışı oluşturmak ve sürdürmek.

Çalışanlarımızı Önemsiyoruz

Çalışanlara karşı adaletli ve sağduyulu olmaktan ödün vermeyen, yenilikçi fikirlerin desteklendiği, başarı hedeflerinin açık ve net olarak ortaya koyulduğu ve hedeflere ulaşma mertebesinde ödüllendirildiği, çalışılmaktan mutluluk ve gurur duyulan bir kurum olmak.

Çevre Dostuyuz

Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında amacımız; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Kaliteden Ödün Vermeyiz

Bizim için çok önemli olan bir diğer unsur ise müşteri taleplerini daima ön planda tutarak araştırmacı, kaliteyi yaşam biçimi olarak gören, takım ruhu taşıyan, beceri ve yeteneklerini şirket genelinde kullanabilen kaliteli insan kaynağını en önemli değerimiz haline getirerek müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir.

İSG Politikası
Her An Gündemimizde

Faaliyetlerimizin bütün aşamalarında öncelikli amacımız; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak güvenlik performansımızı artırmak, takım ruhu ile İSG hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanların eğitimini ve katılımını sağlayarak risk ve kaza oluşumunu azaltmak, yürürlükte bulunan yasa ve mevzuatlara uyum içerisinde sürekli iyileşmeyi gerçekleştirebilmektir.